+46 40-691 40 00 — info@frontpac.se

Vi tillverkar hållbara förpackningar

Vi på FrontPac anser att vi har ett stort ansvar i att bidra till en hållbar framtid. Att arbeta med hållbarhet innebär flera olika saker, bland annat att vi tar hand om de anställda och att vi på olika sätt säkrar kvalitén i vår produktion. Men vårt ansvar stannar inte där. Vi har även en skyldighet att vara ekologiskt hållbara vilket vi arbetar med på olika sätt. Dels genom att det papper som används till våra förpackningar är hållbart producerat samt att alla förpackningar vi tillverkar går att återvinna i befintliga återvinningssystem. 

Våra olika miljöcertifieringar

FSC® (Forest Stewardship Council®)

Sedan 2012 är vi FSC® Certifierade (FSC-C111831) vilket innebär att våra kunder kan välja att märka sina förpackningar och displayer med logotypen för FSC® som visar att råvarorna kommer från ett ansvarsfullt bedrivet skogsbruk med hänsyn till både miljö och människa. Det är en logotyp som gör att dina kunder enkelt kan se att ditt företag arbetar aktivt med hållbarhet. 

FSC_Certificat

ISO

Sedan 2002 är dessutom hela vår verksamhet (FrontPac AB) certifierad enligt ISO 9001. För att få denna certifiering har vi uppfyllt kraven om att utgå från kundens behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 vilken utgör grunden för fastställande av miljöledning.

ISO Certifikat

2023 uppfyllde vi dessutom kraven för ISO 26000 som ett av de första förpackningsföretagen i Sverige. ISO 26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Egendeklarationsfrågor_ISO26000

Verifiering ISO 26000

Hållbarhet – EU och avfall

EUs direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) ställer ett antal krav på dina förpackningar. I nära samarbete med våra kunder hittar vi lösningar som rättar sig efter dessa regler.

Vi är anslutna till FTI

För att uppfylla Producentansvaret (Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar) är vi anslutna till FTI, ett rikstäckande återvinningssystem av förpackningar.

Våra hållbarhetsrapporter

Här kan du ta del av hur vi arbetar med hållbarhet när vi producerar dina förpackningar: 

SUSTAINABILITY REPORT 2022

SUSTAINABILITY REPORT 2021

SUSTAINABILITY REPORT 2020

SUSTAINABILITY REPORT 2019

Här kan du ta del av vår Hållbarhetsrapport för 2022. Klicka på broschyren nedan för att ta del av hur vi arbetar för att ta vårt miljömässiga och sociala ansvar medan vi producerar säljande och klimatsmarta förpackningar.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?

Tveka inte att kontakta oss!
Rulla till toppen