+46 40-691 40 00 — info@frontpac.se

Repro

Om slutresultatet ska bli bra krävs en bra reproavdelning med yrkesskicklig personal. Det har vi. De programvaror du har rätt att förvänta dig av en kompetent prepress-avdelning finns i senaste version.Vår prepress-avdelning arbetar i mac-miljö. Den slutliga bearbetningen av originalen görs i ArtPro. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår reproavdelning.

Kontakt

Lise-Lott Lilja
040 – 691 40 16
lise-lott.lilja@frontpac.se

Kontakt

Catarina Lindskog
040 – 691 40 07
catarina.lindskog@frontpac.se

FTP-server och Checklista

Vi har en FTP-server  för upp- och nerladdning av original. Du når den:

För att få användarnamn och lösenord vänligen kontakta Lise-Lott Lilja eller Catarina Lindskog.

CHECKLISTA FÖR DIGITALA ORIGINAL
För att kunna ge dig bästa möjliga kvalitet och service vill vi gärna att du skickar oss original som är så bra
som möjligt. På detta sätt undviker du onödiga överraskningar.

Allmänt
• Säkerställ att du har en korrekt ritning från oss som underlag för ditt original.

• När du skickar in original är det en fördel om du bifogar en kopia på hur du vill att det färdiga
resultatet ska se ut. Det kan vara en pappersutskrift (gärna, men inte nödvändigtvis, i färg) eller en
lågupplöst PDF.

• Vi föredrar dokumentformaten EPS, AI eller högupplöst PDF, men kan ta emot de flesta format för
både PC och MAC.

• Utfallande objekt (till exempel bilder eller tonplattor) ska ha ett utfall på minst 5 mm för att
eliminera risken för otryckt spalt i dokumentets ytterkant.

Typsnitt
• Ett vanligt problem är att våra kunder använder typsnitt som vi inte har. Detta kan avhjälpas ganska
enkelt: Vektorisera/”outlinea” all text eller bifoga alla typsnitt som används i ditt original.

• Ibland kan det ligga tomma textfält kvar, vilket genererar felmeddelanden för typsnitt som egentligen
inte används. För att undvika detta finns i många program en ”städfunktion”. I exempelvis Adobe Illustrator
markerar du allt artwork och väljer därefter object –> Path –> Clean up.

• Kursiva, feta och andra varianter av typsnitt ska vara äkta. Vissa program använder egna funktioner
för att göra exempelvis en fet variant av ett typsnitt som egentligen inte har någon äkta fet. Undvik
att använda dessa.

Bilder
• Bilder ska ha en upplösning på 300 DPI.

• En bild kan som regel förstoras till max 120-130% utan att resultatet försämras för mycket.

• Om länkade bilder används – glöm ej att bifoga dessa.

Du kan sända dina original till oss via FTP.

Kontakta Lise-Lott Lilja för mer info.
Vid frågor kontakta Lise-Lott Lilja på 040-691 40 16 eller lise-lott.lilja@frontpac.se

För att optimera bildmaterial för vår tryckpress använder vi en egen färgprofil (som bygger på Fogra 39-profilen men reducerar totala mängden färg till max 270%). 

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss!
Rulla till toppen