HÅLLBARHET

Vi på FrontPac anser att vi har ett stort ansvar i att bidra till en hållbar framtid. Att vara ett hållbart företag innebär flera olika saker, bland annat att ta hand om de anställda och att säkra kvalitén i produktionen. Men ansvaret stannar inte där. Vi har även en skyldighet att vara ekologiskt hållbara vilket vi arbetar med på olika sätt. Dels genom att det papper som används till våra förpackningar är hållbart producerat samt att alla förpackningar som tillverkas hos oss går att återvinna i befintliga återvinningssystem. 

FSC® (Forest Stewardship Council)

Sedan 2012 är vi FSC® Certifierade (FSC-C111831) vilket innebär att våra kunder kan välja att märka sina förpackningar och displayer med logotypen för FSC® som visar att råvarorna kommer från ett ansvarsfullt bedrivet skogsbruk med hänsyn till både miljö och människa.

FSC® Certifikat 

ISO

Sedan 2002 är dessutom hela verksamheten inom FrontPac AB certifierad enligt ISO 9001. För att få denna certifiering har vi uppfyllt kraven om att utgå från kundens behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 vilken utgör grunden för fastställande av miljöledning.

ISO Certifikat 

EUs direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) ställer ett antal krav på förpackningar. I nära samarbete med våra kunder hittar vi lösningar som rättar sig efter dessa regler.

För att uppfylla Producentansvaret (Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar) är vi anslutna till FTI, ett rikstäckande återvinningssystem av förpackningar.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter i egenskap av KUND, LEVERANTÖR eller PROSPEKT. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår policy noggrant.

1. Personuppgiftsansvarig

FrontPac AB, 556498-4275, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Vilka typer av information samlar vi in?

När vi startar en affärsrelation upprättar vi information i våra olika system. Det vi registrerar är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för
 • Arbetstitel
 • Vilken bransch du är verksam inom
 • Hemsideadress till ditt företag

3. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Sköta löpande affärskommunikation i form av order, bekräftelser, fakturor m.m.
 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

4. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post eller vanlig post
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi det.

Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 60 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 60 månaderna har interagerat med FrontPac eller representanter från FrontPac AB via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Då all insamling av personuppgifter är knutet till att du är anställd på ett företag som är kund eller leverantör till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva relationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kund/leverantörsrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i föregående stycke. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.

6. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar med kund och leverantörsrelationer.

7. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

8. Var förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras på FrontPac AB:s affärssystem, servrar eller i fysisk pappersform. FrontPac förvarar sina fysiska servar, där din data lagras, inom EU/EES-området. I de fall servrar hanteras av extern firma finns upprättade Personuppgiftsbiträdesavtal.

Skulle det ske ett intrång där vi misstänker att information rörande personuppgifter läckt ut kommer FrontPac först och främst meddela dig som är drabbad och därefter Datainspektionen om detta inom 72 timmar.

9. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss genom att skicka ett underskrivet brev till den adress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter.

10. Kontaktuppgifter till FrontPac AB

FrontPac AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

FrontPac AB
Att: GDPR
Företagsvägen 28
23237 Arlöv, Sverige

2018-03-16

Martin Enocson, VD

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?

Tveka inte att kontakta oss!

Scroll to Top