+46 40-691 40 00 — info@frontpac.se

Speak Up

Vi har infört ett visselblåsarsystem som du kan använda om du misstänker att någon bryter mot våra regler på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om ett brott mot lagen, sexuella trakasserier, grova överträdelser av interna regler eller allvarliga brister av etik. Systemet ska inte användas för små fall utan för fall av en viss nivå av seriositet.
 
Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull. För oss är det viktigt att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. Vi vill driva ett företag som inte bara följer regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder, leverantörer och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av. 

 

Använder du systemet sker det helt anonymt. Det är ingen som kommer att kunna ta reda på vem som gjort anmälan.  

Du får tillgång till visselblåsarsystemet här:

Rulla till toppen